logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 7. Potpora radu poljoprivrednih udruga iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ za 2019.godinu

Potpora se dodjeljuje kako bi se olakšao rad poljoprivrednih udruga, uspostava i daljnje poslovanje za potrebe prilagodbe njihovih članova zakonskim propisima i zahtjevima tržišta.

Prihvatljivi troškovi za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potpora su:

Troškovi rada poljoprivrednih udruga: vinogradara, vinara, maslinara, uljara, voćara, ovčara, kozara, pčelara, mljekara, sirara, peradara, uzgajivača papkara i kopitara, ekoloških proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda, povrtlara, rasadničara…) čiji članovi imaju poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj/držanje i preradu (konvencionalnu i/ili integriranu i/ili ekološku) na području Splitsko-dalmatinske županije.

Korisnici potpore su:

Registrirane udruge poljoprivrednih proizvođača i prerađivača sa područja Splitsko-dalmatinske županije usklađene sa Zakonom o udrugama, čiji članovi imaju poljoprivrednu proizvodnju i preradu na području  Splitsko-dalmatinske županije.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. svibnja 2019.godine. 

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.


Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X