logo

Splitsko – dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko – dalmatinske županije za 2019. godinu

Potpora se dodjeljuje za plaćene premije osiguranja za konvencionalnu, integriranu, ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama  u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Na Javni poziv imaju sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta  u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju  na području Splitsko-dalmatinske županije i nemaju dugovanja prema Splitsko-dalmatinskoj županiji po osnovi  kreditiranja poljoprivrede.

Potpora  se odobrava  u visini do 25 % – tnog iznosa od uplaćene premije osiguranja. Potpora za  premije osiguranja za istu površinu  ili isto grlo stoke  ili istu jedinicu proizvodnje  može se ostvariti  samo jednom godišnje. Maksimalan iznos  po uplaćenoj premiji  za osiguranje proizvodnje  u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj  ili fizičkoj osobi  kad je ona osiguranik iznosi 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 30. listopada 2019. godine, a detaljnije informacije možete pronaći OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X