logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u SDŽ u 2019.g.

Korisnici potpore su jedinice lokalne samouprave s područja SDŽ koje su donijele vlastiti Program sufinanciranja nabave sadnog materijala odobren od strane Ministarstva poljoprivrede.

Potpora se odobrava u visini do 1/3 opravdanih troškova nabave sadnog materijala.

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su za:

– nabavu sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci…)

– nabavu sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15.travnja 2019.godine.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.


Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X