logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 10. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Mjere 10. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu.

 

 

 

Korisnici potpore su jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije koje su donijele vlastiti Program sufinanciranja nabave sadnog materijala.

Krajnji korisnici su poljoprivredna gospodarstva s područja jedinica lokalne samouprave – prijavitelja, a koji su:

-upisani u Upisnik,

-imaju sjedište odnosno prebivalište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Županije,

-imaju namjeru zasaditi najmanje 0,1 ha zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5 % površine,

-imaju namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala masline, odnosno voća,

-imaju poljoprivredno zemljište uneseno u ARKOD sustav.

 

Prihvatljivi troškovi projekta su:

-nabava sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci, aromatično bilje,…),

-nabava sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji.

 

Potpora se dobiva u visini do 1/3 opravdanih troškova nabave sadnog materijala. 

Prihvatljivi su troškovi nastali u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini (vremensko razdoblje od zaključenja prethodnog Javnog poziva do prijave na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini).

 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. svibnja 2022. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X