logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje zemljišta iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta, Podmjera 1.1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka i Podmjera 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamena, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje. 

Korisnici potpore mogu biti fizičke i pravne osobe te poljoprivredna gospodarstva s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Iznos potpore za Podmjeru 1.1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka:

  • potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se u iznosu do 50 % prihvatljivih troškova,
  • potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore u Podmjeri 1.1. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kad je ona investitor iznosi 15.000,00 kn.

Iznos potpore za Podmjeru 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta:

  • potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se u iznosu do 50 % prihvatljivih troškova,
  • potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore u Podmjeri 1.2. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kad je ona investitor iznosi 15.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. svibnja 2022. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X