logo

Splitsko – dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 1. Okrupnjavanje poljoprivrednih posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko – dalmatinske županije (2021. – 2027.) za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednih posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta.

 

 

Potpore se dodjeljuju za:

  • Podmjeru 1.1. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno – knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno – knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta,
  • Podmjeru 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani za pripremu tla (nova sadnja/sjetva) sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje).

Korisnici potpore su pravne ili fizičke osobe, poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav te imaju sjedište/prebivalište i poljoprivredne površine na području Splitsko – dalmatinske županije.

Iznos potpore za Podmjere 1.1. i 1.2.:

  • vrlo malim poljoprivrednim površinama (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 50 % prihvatljivih troškova,
  • malim poljoprivrednim površinama (od 1 do 5 ha) u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore za Podmjeru 1.1. i 1.2. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj i fizičkoj osobi kad je ona investitor iznosi 15.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. lipnja 2021. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X