logo

Splitsko – dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2021. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“.

 

 

 

 

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere:

Mjera 1. SUFINANCIRANJE RAZVOJNO – ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

Prihvatljive aktivnosti:

 • primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela,
 • izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti,
 • diseminacija rezultata projekta,
 • upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom.

Pravo na potporu može ostvariti:

 • Malo ili srednje poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije koje u trenutku podnošenja projektne prijave ima najmanje 3 zaposlenika.
 • Prijavitelj mora imati jednog partnera na projektu.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi osoblja angažiranog na aktivnostima primjenjivog istraživanja, ispitivanje ili eksperimentalnog razvoja,
 • korištenje opreme za potrebe projekta koja inače nije dostupna Prijavitelju ili Partneru,
 • troškovi materijala i sitnog inventara te potrošnih resursa postojeće opreme koja je dostupna Prijavitelju ili Partneru,
 • stjecanje prava intelektualnog vlasništva koje proizlazi iz financiranih aktivnosti istraživanja i razvoja,
 • diseminacija rezultata projekta u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih troškova.

Visina potpore iznosi 30% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova pojedinog projekta, a ne više od 100.000,00 kuna; preostale prihvatljive troškove financirati će Prijavitelj iz vlastitih ili drugih sredstava.

Predviđeno trajanje provedbe projekta je najviše 12 mjeseci. Iznimno, trajanje provedbe projekta može se produžiti narednih 6 mjeseci.

 

Mjera 3. SUFINANCIRANJE INOVATIVNIH PODUZETNIČKIH START – UP PODUHVATA

Prihvatljive aktivnosti: 

 • pokretanje novog start – up poduzeća zasnovanog na inovacijama,
 • provjera potencijalno inovativnog koncepta,
 • istraživanje tržišta i konkurencije,
 • testiranje s krajnjim korisnicima i optimizacija ponudbene vrijednosti,
 • razvoj, promocija i komercijalizacija novih proizvoda i pratećih usluga,
 • zaštita intelektualnog vlasništva,
 • diseminacija rezultata potencijalnim investitorima.

Pravo na potporu može ostvariti:

 • poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije osnovano unutar dvije godine do datuma podnošenja Prijave, a čija se djelatnost temelji na suvremenoj tehnologiji kao ključnom elementu poslovanja, s najmanje jednim zaposlenikom.

Prihvatljivi troškovi:

 • Svi strogo namjenski troškovi novo – osnovane tvrtke koji su jasno povezani s prihvatljivim aktivnostima iz poslovnog plana.

Visina potpore sukladno ostvarenim aktivnostima i vezanim prihvatljivim troškovima planiranim u podnesenom poslovnom planu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih dokumentiranih troškova, a ne više od 50.000,00 kuna po pojedinom projektu. Preostalih 50% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova financirat će Prijavitelj iz vlastitih ili drugih sredstava.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. svibnja 2021. godine, a detaljnije informacije su dostupne OVDJE.

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X