logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2019. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“.

 

 

 

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere:

            Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća

Prihvatljive aktivnosti:

 1. primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela
 2. izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti
 3. diseminacija rezultata projekta
 4. upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom

Visina potpore za Mjeru 1. iznosi 30% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova pojedinog projekta, ali ne više od 100.000,00 kuna. Preostale prihvatljive troškove financirati će Prijavitelj iz vlastitih ili drugih sredstava.

         Mjera 2. Sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova

Prihvatljive aktivnosti:

 1. pripreme projekta koji su prihvatljivi i nominirani za financiranje iz sredstava europskih fondova (jednokratna potpora) / visina potpore iznosi 3% ukupne vrijednosti predloženog projekta, ali ne više od 50.000,00 kuna
 2. provedba razvojno-istraživačkih i infrastrukturnih projekata / visina potpore sukladno ostvarenim aktivnostima i vezanim prihvatljivim troškovima iznosi do 15% ukupno prihvatljivih dokumentiranih troškova, ali ne više od 100.000,00 kuna po pojedinom projektu. Preostalih 85% ukupnih prihvatljivih troškova prijavitelj će financirati iz sredstava europskih fondova i vlastitih ili drugih sredstava.

            Mjera 3. Sufinanciranje inovativnih poduzetničkih start up poduhvata

Prihvatljive aktivnosti:

 • pokretanje novog start up poduzeća zasnovanog na inovacijama
 • provjera potencijalno inovativnog koncepta
 • istraživanje tržišta i konkurencije
 • testiranje s krajnjim korisnicima i optimizacija ponudbene vrijednosti
 • razvoj, promocija i komercijalizacija novih proizvoda i pratećih usluga
 • zaštita intelektualnog vlasništva
 • diseminacija rezultata potencijalnim investitorima

Visina potpore sukladno ostvarenim aktivnostima i vezanim prihvatljivim troškovima planiranim u podnesenom poslovnom planu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih dokumentiranih troškova, ali ne više od 50.000,00 kuna po pojedinom projektu. Preostalih 50% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova financirat će Prijavitelj iz vlastitih ili drugih sredstava.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 06. studenog 2019. godine, a natječajna dokumentacija uz detaljne informacije dostupna je OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X