logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa “Istraživanje, razvoj i inovacije” za 2018. godinu

kultura nova

Sufinancirati će se mjere: razvojno-istraživački projekti MSP-ova, pripreme i provedbe razvojnih projekata iz sredstava europskih fondova te inovativni poduzetnički startup poduhvati.

 

 

 

Aktivnosti koje će se sufinancirati sadržane su u sljedećim mjerama:

            Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća

Prihvatljive aktivnosti:

Ova mjera se planira realizirati kroz slijedeće aktivnosti:

 1. Primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela,
 2. Izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti,
 3. Diseminacija rezultata projekta,
 4. Upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom.

        

         Mjera 2. Sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova

Prihvatljive aktivnosti:

Ova mjera se planira realizirati kroz dvije aktivnosti:

 1. Jednokratna potpora za pripremu projekata koji su prihvatljivi i nominirani za financiranje iz sredstava europskih fondova; i
 2. Sufinanciranje provedbe razvojno-istraživačkih i infrastrukturnih projekata.

          

    Mjera 3. Sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup poduhvata

Prihvatljive aktivnosti:          

Ova mjera se planira realizirati kroz sljedeće aktivnosti:

 • Pokretanje novog startup poduzeća zasnovanog na inovacijama,
 • Provjera potencijalno inovativnog koncepta,
 • Istraživanje tržišta i konkurencije,
 • Testiranja s krajnjim korisnicima i optimizaciju ponudbene vrijednosti,
 • Razvoj, promociju i komercijalizaciju novih proizvoda i pratećih usluga,
 • Zaštitu intelektualnog vlasništva,
 • Diseminaciju rezultata potencijalnim investitorima.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujan 2018.godine.

 

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupni su  OVDJE.

 

 

 

 

           

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X