logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Koordinacije za ljudska prava SDŽ

Koordinacija je savjetodavno tijelo Županijske skupštine za pitanje ljudskih prava, koje ima predsjednika, tajnika i 9 članova. Mandat članovima Koordinacije traje do isteka mandata saziva Županijske skupštine.

U Koordinaciju se imenuju članovi iz reda vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, iz područja zdravstva, socijalne skrbi, znanosti i obrazovanja, pravosuđa, unutarnjih poslova, vjerskih zajednica, kulture i medija, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga osoba s invaliditetom, organizacija civilnog društva koji se bave ljudskim pravima, Ureda državne uprave, predstavnici Vijeća nacionalnih manjina.

Prijave sa životopisom podnose se do 09.travnja 2019.godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.


Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X