logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza javnog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu u zaobalnom dijelu SDŽ za 2019. godinu

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza javnog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama prijevoznika u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu.

 

Korisnici sredstava mogu biti općine s područja LAG-a Zagora (Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć), odnosno jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije koji su na svojim predstavničkim tijelima donijeli Program sufinanciranja prijevoza i koji imaju s prijevoznikom/icima zaključen Ugovor/e o sufinanciranju prijevoza na svom području i predviđena proračunska sredstva.

Pojedinačna visina potpore sukladno pristiglim zahtjevima usklađuje se s ukupno raspoloživim sredstvima proračuna za tekuću proračunsku godinu, te brojem i visinom pristiglih zahtjeva, a može biti maksimalno do 40% sredstava koje je po osnovi Programa isplatilo korisnik Programa općina ili grad podnositelj zahtjeva, odnosno do maksimalno 60% za gradove i općine Splitsko-dalmatinske županija definirane Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Rok za podnošenje prijave je do 10. listopada 2019. godine, odnosno 15 dana od dana objave poziva na Internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije. Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X