logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje poticanja razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za sufinanciranje poticanja razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova u područjima u  kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, predviđeno je poticanje i stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj, financiranje i izgradnju širokopojasnog pristupa internetu prihvatljivog za financiranje iz EU fondova, i to za područja na kojima ne postoji dostatan interes za komercijalna ulaganja, putem sufinanciranja pripremnih aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske županije.

Korisnici sufinanciranja su jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) sa područja Splitsko-dalmatinske županije koji osiguraju proračunska sredstva i utvrde planom nabave nabavu konzultantskih usluga , te provedu  postupak/e nabave i to nabavu usluge/a  izrade:

  1. studije izvodljivosti projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu;
  2. prvotne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području provedbe projekta;
  3. provođenje javne rasprave;
  4. izradu konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture radi pripreme za financiranje iz EU fondova.

Pojedinačna visina potpore sukladno pristiglim zahtjevima usklađuje se s ukupno raspoloživim sredstvima proračuna za tekuću proračunsku godinu, te brojem i visinom pristiglih zahtjeva, a može biti maksimalno do 90% sredstava koje je po osnovi Ugovora isplatio korisnik općina ili grad podnositelj zahtjeva.

Rok za podnošenje prijave je do 23. 12. 2016., a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X