logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za financiranje projekata iz područja kulture i društvenih događanja u 2023. godini

Predmet ovog Javnog poziva je iskazivanje potreba i osiguravanje financijske potpore za projekte/programe/aktivnosti iz područja kulture i kulturno-sportskih događanja memorijalno-revijalnog karaktera u 2023. godini temeljem Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religiji Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Cilj Javnog poziva je subvencioniranje trgovačkih društava i kulturnih ustanova koje promiču djelatnost i projekte kulturnog stvaralaštva, sufinanciranje programa ustanova koje se bave scenskom, koncertnom, filmskom i fotografskom djelatnošću, izravna pomoć gradovima i općinama u organiziranju kulturnog života i pomoć u organizaciji memorijalnih turnira kao kulturnih događanja u lokalnim sredinama.

 

 

 

Pravo prijave na Javni poziv imaju ustanove u kulturi, trgovačka društva i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici. Prijave se mogu poslati isključivo za projekt/program/aktivnost koji će se provoditi tijekom 2023. godine. Svaki prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv poslati najviše dvije prijave. Ukoliko prijavitelji podnose dvije prijave, utoliko moraju naznačiti prioritetnu prijavu, odnosno prioritetni projekt/program/aktivnost koji namjeravaju provesti.

Prihvatljive aktivnosti su:
– razmjena kulturnih sadržaja između JLS s područja SDŽ i ustanova u kulturi s područja SDŽ,
– razmjena kulturnih sadržaja u ustanovama u kulturi s područja SDŽ,
– razmjena kulturnih sadržaja ustanova u kulturi i JLS s područja SDŽ s nacionalni kulturnim ustanovama,
– nakladnička djelatnost na području SDŽ,
– održavanje kulturno-umjetničkih manifestacija i sportskih događanja kulturno-memorijalnog
karaktera od javnog interesa na području SDŽ,
– održavanje kulturno-umjetničkih manifestacija u periodu od 15. listopada do 31. prosinca 2023. godine u organizaciji isključivo JLS.

Za dodjelu financijske potpore projektu/programu/aktivnosti u okviru ovog Javnog poziva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 155.545,54 EUR.

U aktivnosti Podrška kulturnim programima i aktivnostima planirano je:
– 53.700,00 EUR za pomoć jedinicama lokalne samouprave,
– 30.000,00 EUR za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,
– 45.345,54 EUR za subvencije ostalim prijaviteljima,
– 26.500,00 EUR za pomoć jedinicama lokalne samouprave za organizaciju kulturno-umjetničkih manifestacija održanih u periodu od 15. listopada do 31. prosinca 2023. godine

Najviši mogući iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može dodijeliti po pojedinom programu/projektu/aktivnosti iznosi:
– 6.630,00 EUR za jedinice lokalne samouprave,
– 3.980,00 EUR za proračunske korisnike drugih proračuna,
– 3.980,00 EUR za ostale prijavitelje,
– 5.300,00 EUR za jedinice lokalne samouprave za organizaciju kulturno-umjetničkih manifestacija održanih u periodu od 15. listopada do 31. prosinca 2023. godine.

Rok za podnošenje prijave projekata po ovom Javnom pozivu je do 15. listopada 2023. godine. Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X