logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2018.godini

SDŽ

Novčana pomoć dodijelit će se redovitim studentima stručnog, sveučilišnog preddiplomskog ili diplomskog studija u akademskoj godini 2018/2019., a koji: imaju prebivalište na području SDŽ, žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji s pet i više djece.

 

 

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

– potvrdu o statusu redovitog studenta stručnog, sveučilišnog preddiplomskog ili diplomskog studija za akademsku godinu 2018/2019.

– potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne stariju od šest mjeseci

– izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre (original ili kopija)

– kopiju osobne iskaznice

– čitljivu potvrdu računa u banci (fotokopija ugovora ili potvrde o računu.)

– OIB (čitko napisan)

 

Prijava (kratka zamolba), s potpunom dokumentacijom, podnosi se na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i šport, Split, Domovinskog rata 2, s naznakom: „za dodjelu novčane pomoći studentima“. U prijavi je obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili mobitela.

 

Prijave se podnose zaključno s danom 23. studenoga 2018. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/400-113.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X