logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ u 2019. godini


Prihvatljivi prijavitelji s područja Splitsko-dalmatinske županije su jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, javne ustanove te obrti i trgovačka društva

Događanje može kandidirati samo jedan suorganizator događanja. Ako više (su)organizatora kandidira isto događanje, potporu može dobiti samo jedan (su)organizator.

Potpore će se odobravati događanjima prema bodovnoj listi. Maksimalni broj bodova jest 80, a minimum za realizaciju potpore je 40 bodova.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljivati će se za sufinanciranje sljedećih projekata:

  • Projekti razvoja novih turističkih proizvoda i selektivnih oblika turizma s ciljem podizanja kvalitete i dodane vrijednosti te produženje sezone (zdravstveni, kulturni, ruralni, eno-gastro, aktivni turizam, IT i znanstveni turizam)
  • Potpore događanjima kojima su motiv dolaska u destinaciju
  • Međunarodna događanja – međunarodna događanja za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 5.000 posjetitelja

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.


Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X