logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni Natječaj za financiranje projekata/programa udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za SDŽ za 2019. godinuSplitsko-dalmatinska županija poziva udruge čiji programi rada obuhvaćaju zaštitu prirode ili zaštitu okoliša da dostave svoje projekte/programe za 2019. godinu radi moguće financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

P

Prioritetni projekt/program iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša za financijsku potporu u 2019. godinu obuhvaća: projekt/program koji se odnosi na edukaciju i promociju životnih stilova u području gospodarenja otpadom, izbjegavanje nastanka otpada, recikliranje i oporaba otpada, pravilno postupanje s otpadom i održivo gospodarenje otpadom.

Najveći iznos sufinanciranja pojedinog projekta/programa iz područja zaštite okoliša ili prirode je 10.000,00 kuna, a najniži 2.000,00 kuna.

Iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije moguće je (su)financirati najviše do 90 %  troškova provedbe projekta/programa imajući u vidu određeni financijski okvir.

Svaki prijavitelj obvezan je u proračunu projekta/programa planirati minimalno 10 % vlastitih i/ili ostalih izvora financiranja.

Rok za prijavu je do 05.travnja 2019.godine.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.


Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X