logo

Splitsko-dalmatinska županija financira projekte udruga od općeg značenja za Županiju za 2016. godinu

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu, Razdjel 104. Upravni odjel zajedničkih poslova, planirana su sredstva namijenjena za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju.

Splitsko-dalmatinska županija poziva sve udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekta iz području djelovanja: branitelja i stradalnika Domovinskog rata, demokratske i političke kulture, duhovnosti, gospodarstva, hobističkih djelatnosti, kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog razvoja, socijalnih djelatnosti, sporta, tehničke kulture, zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja te ostalih područja djelovanja da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose sustavnom i održivom društvenom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti unutar projekta su koncerti, izložbe, turniri, smotre, gastro manifestacije, radionice, književne tribine, skupovi, simpoziji, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tradicijske priredbe, kazališne predstave, sajmovi, obilježavanje obljetnica, tiskanje knjige, izrada spomen obilježja, sudjelovanje na manifestacijama i sl.

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 1.300.000,00 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Projekti se mogu financirati i do maksimalnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Udruga na ovu prijavu ne može prijaviti projekt za kojeg je u 2016. godini zatražila (su)financiranje Splitsko-dalmatinske županije ili projekt kojeg sufinancira neki drugi odjel Splitsko-dalmatinske županije.

Natječaj je otvoren kontinuirano do isteka sredstava odnosno do 15. prosinca 2016. godine, a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X