logo

„RTL pomaže djeci“ – otvoren novi javni natječaj za neprofitne organizacije koje djeluju na području RH za dobrobit djece

RTL je objavila novi javni natječaj za sve neprofitne organizacije (udruge, škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, bolnice,…) za prijavu projekata namijenjenih dobrobiti djece do 18 godine starosti. Natječaj otvoren do 15.08.2021. godine.

Opća pravila i temeljne smjernice:

 • „RTL pomaže djeci” pomaže isključivo projektnim organizacijama koje djeluju na području Republike Hrvatske za dobrobit djece,
 •  pomoć bolesnoj, nemoćnoj ili potrebitoj djeci,
 •  pomoć u obliku razvoja sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece.

Da bi se mogao kvalificirati prijavitelj mora:

 • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj te mora biti minimalno godinu dana aktivan,
 • biti neprofitna organizacija (udruga, škola, vrtić, ustanova socijalne skrbi, bolnica i dr.),
 • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima,
 • imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta,
 • „RTL pomaže djeci” neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi, edukacije i sl.),
 • iskoristiti odobrenu donaciju u skladu s navedenom svrhom te u roku od maksimalno godinu dana.

Način prijave:

Prijave slati u elektronskom obliku na rtlpomazedjeci@rtl.hr uz napomenu “prijava na natječaj”.

Prijavna dokumentacija:

 • financijski plan (proračun i dinamika realizacije) za financiranje projekta
 • realnu procjenu troškova napravljenu na temelju službenih ponuda roba i usluga (priložiti preslike službenih ponuda); za dječja igrališta obavezno je uključiti ponudu za antitraumatsku podlogu i inspekciju TÜV Hrvatska
 • presliku statuta
 • presliku rješenja o registraciji
 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (matični broj) i presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB)
 • organigram – grafički prikaz strukture organizacije
 • godišnji izvještaj o radu i aktivnostima za prethodnu godinu
 • ako je prostor kojim se organizacija koristi/ u kojem će se projekt provoditi u najmu, potrebno je predočiti ugovor iz kojeg je vidljivo trajanje usluge najma
 • životopis osobe odgovorne za organizaciju
 • životopis provoditelja/ice projekta, tj. osobe/a koja će direktno raditi s korisnicima
 • izvještaj o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF) za prethodnu godinu
 • bilanca za prethodnu godinu (obrazac BIL-NPF)
 • ako organizacija naplaćuje članarinu ili bilo kakav drugi oblik troška za korisnike potrebno je to naznačiti u opisu projekta
 • fotografije postojećeg stanja

Rok za prijavu: do 15. kolovoza 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X