logo

Radionica „Priprema LRS i dodataka za prijavu na natječaj 19.2.-4.” u organizaciji LEADER mreže Hrvatske

LEADER mreža Hrvatske organizirala je 5. svibnja 2016. u Kutini radionicu za LAG-ove pod nazivom “Priprema LRS i dodataka za prijavu na natječaj 19.2-4.”. Istog dana održana je i Izborna skupština LEADER mreže Hrvatske na kojoj je LAG Zagora izabran za člana Upravnog odbora.

LEADER mreža Hrvatske organizirala je 5. svibnja 2016. u Kutini radionicu pod nazivom “Priprema LRS i dodataka za prijavu na natječaj 19.2-4.”. S obzirom na činjenicu da je LAG Zagora član LEADER mreže Hrvatske, voditeljica LAG-a Zagora odazvala se pozivu LEADER mreže Hrvatske i uz još 35 predstavnika LAG-ova iz cijele Hrvatske sudjelovala na stručnoj radionici te u radu Izborne skupštine.

Tema interaktivne radionice, koju je vodila glavna tajnica LmH-a Bojana Markotić Krstinić, bila je priprema Lokalne razvojne strategije i dodataka za prijavu LAG-ova na natječaj po podmjerama 19.2, 19.3 i 19.4. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje do 2020. godine.

Gđa. Bojana Markotić Krstinić iskoristila je LRS-e LAG-ova koji su članovi LEADER mreže Hrvatske kako bi sve prisutne vodila kroz pojedine dijelove LRS i ukazala na osnovne odrednice i konceptualne smjernice za konačno oblikovanje LRS-a jednog LAG-a. Predstavnici LAG-ova aktivno su sudjelovali u radionici, te su dobili odgovore na neka nerazjašnjena pitanja u vezi sastavljanja osnovnog dokumenta LRS-a i dodataka.

U poslijepodnevnim satima održana je Izborna skupština LEADER mreže Hrvatske kojoj su pristupili predstavnici LAG-ova. Usvojena su pojedina izvješća i izabrana su upravna i nadzorna tijela LEADER mreže Hrvatske za naredni period sukladno Statutu LEADER mreže Hrvatske.  LAG Zagora po svom zastupniku u LEADER mreži Hrvatske, voditeljici Marijani Botić Rogošić, izabran je članom Upravnog odobra u narednom mandate. Iznova izabrani predsjednik LmH, gosp. Milan Medić je istaknuo da će se LmH i dalje truditi biti na korist LAG-ovima i ostalim članovima koji direktno ili indirektno  pomažu dionicima lokalnog ruralnog razvoja na području cijele RH.KUTINA - 05.05.2016. - slika za web

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X