logo

Produljenje roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva

Obavještavaju se korisnici da je u Narodnim novinama 53/2022 objavljena izmjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu – kojom se rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva produžava do 1. lipnja 2022. godine.

 

 

 

Nadalje, rok za izmjene već podnesenog zahtjeva bez sankcija je 17.6.2022., dok je rok za zakašnjele zahtjeve sa sankcijama 27.6.2022. godine.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X