logo

Prijavite potporu za uzgoj goveda u sustavu krava-tele, uzgojno valjanih ovaca i koza i izvornih pasmina peradi

Rok za podnošenje zahtjeva za ove potpore je 10. lipnja 2019.godine. Zahtjevi se podnose putem elektroničke aplikacije Agronet, kao i Jedinstveni zahtjev za 2019. godinu na listu za Nacionalne potpore.

 

 

 

Poljoprivrednici u sklopu Jedinstvenog zahtjeva za 2019. godinu mogu prijaviti i sljedeće potpore:

  • za uzgoj goveda u sustavu krava-tele
  • za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza
  • za uzgoj izvornih pasmina peradi.

 

 

Ukupni iznos potpore utvrđuje se na temelju jediničnog iznosa potpore, koji ne može biti veći od:

–          2.500,00 kuna po prihvatljivom ženskom grlu mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele

–          130,00 kuna po prihvatljivom grlu uzgojne valjane ovce ili koze

–          110,00 kuna po prihvatljivom kljunu Zagorskog purana

–          40,00 kuna po prihvatljivom kljunu kokoši Hrvatice.

 

Zahtjevi se podnose putem elektroničke aplikacije Agronet, kao i Jedinstveni zahtjev za 2019. godinu na listu za Nacionalne potpore, ali je podnositelj dužan ispisati obrazac, potpisati ga i dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja.

 

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X