logo

Predstavljen nacrt Strategije poljoprivrede 2020.-2030. „Više od farme“ u Splitu

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković sa suradnicima je u petak, 19. lipnja 2020. predstavila u Splitu Strategiju poljoprivrede 2020. – 2030. „Više od farme“ nastalu suradnjom Ministarstva poljoprivrede i Svjetske banke te rada domaćih i stranih stručnjaka, uz konzultacije s velikim brojem predstavnika proizvođača, znanstvenika i šire javnosti.

Strategija poljoprivrede temelji se na ostvarenju strateške vizije razvoja hrvatske poljoprivrede, a to je prvenstveno proizvodnja veće količine hranjive i visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, održivo upravljanje prirodnim resursima u promjenjivim klimatskim uvjetima te doprinos poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima, koja će se ostvariti postizanjem četiri strateška cilja.

Osnovni strateški ciljevi i analogne ključne potrebe su:

 1. Povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene
 • Povećati dodanu vrijednost poljoprivredne proizvodnje
 • Povećati okolišnu održivost poljoprivrednih praksi
 • Povećati pravičnost dodjele potpora poljoprivrednim gospodarstvima
 • Unaprijediti usklađenost između proizvodnih sustava i svojstava agroekoloških zona
 • Više i učinkovitije koristiti instrumente za upravljanje rizicima
 1. Jačanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora
 • Unaprijediti povezanosti unutar poljoprivredno-prehrambenog sektora
 • Unaprijediti poduzetničke sposobnosti za proizvođače u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
 • Bolje uskladiti poljoprivredno-prehrambeni sektor s turizmom
 • Poticati veće korištenje sustava kvalitete u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
 • Unaprijediti vještine radne snage u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
 • Unaprijediti funkcioniranje tržišta poljoprivrednim zemljištem
 1. Obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života na ruralnim područjima
 • Unaprijediti koordinaciju i komplementarnost između intervencija u ruralnom području
 • Unaprijediti javnu infrastrukturu u ruralnim područjima
 1. Poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
 • Potaknuti ulaganja usmjerena u tehnologiju i inovacije
 • Unaprijediti pristup istraživanjima i razvoju te korištenje znanja i tehnologija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Aktivnosti za njihovo ostvarenje definirane su u planu provedbe, a osnovni je zahtjev strategije poljoprivrede učinkovitije korištenje javnih sredstava, kroz bolje usmjeravanje poljoprivrednih potpora i poboljšanje apsorpcije EU sredstava za ruralni razvoj.

Više informacija o aktualnoj fazi pripreme konačne Strategije razvoja poljoprivrede RH, moguće je naći na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede i to: https://poljoprivreda2020.hr/dokumenti

Istom prigodom predstavljena je i Strategija razvoja akvakulture RH „Više od ribnjaka“ za period 2020. – 2030. koja u definiranim strateškim ciljevima ističe unaprjeđenje gospodarski i tržišno održivog sektora akvakulture, veću učinkovitost vrijednosnog lanca i konkurentnosti hrvatskih proizvoda akvakulture na inozemnim i domaćem tržištu, što će u konačnici rezultirati integriranim teritorijalnim razvojem ruralnih i obalnih područja te povećanjem zaposlenosti lokalnog stanovništva i podizanjem životnog standarda u tim područjima.

Predstavljanju Strategije poljoprivrede RH za razdoblje 2020.-2030. nazočili su i predstavnici dalmatinskih LAG-ova i FLAG-ova, pa samim tim i predstavici LAG-a Zagora.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X