logo

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za „Ruksak (pun) kulture“ za 2023. godinu

„Ruksak (pun) kulture“ dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole. Korisnici ovoga programa su djeca od 3 godine i učenici od 6 do 18 godina. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja i zajedničkom ulaganju u područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini. „Ruksak (pun) kulture“ zajednički je pothvat obrazovnog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a pritom su uključene sve županije i općine.

 

 

Zainteresirani vrtići, škole i centri za odgoj i obrazovanje ispunjene prijavne obrasce za iskazivanje interesa trebaju poslati na adresu: ruksak-pun-kulture@mzo.hr, najkasnije do 6. veljače 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X