logo

Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske stekle status potpomognutog područja i s udjelom višim od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.

Planirani iznos sredstava je 27.000.000,00 kuna i raspodijelit će se jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

– 50% sredstava JLS-ima razvrstanim u I. skupinu,

– 25% sredstava JLS-ima razvrstanim u II. skupinu,

– 15% sredstava JLS-ima razvrstanim u III. skupinu,

– 10% sredstava JLS-ima razvrstanim u IV. skupinu.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 kuna, a neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljive su građevine javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljive su građevine iz područja socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture, te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi prijavitelji da dostave zahtjeve za financiranje projekata, usklađene s ciljevima Programa, od 13. srpnja 2022. godine do 12. kolovoza 2022. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X