logo

Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske stekle status potpomognutog područja i s udjelom višim od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.

Planirani iznos sredstava je 27.000.000,00 kuna i raspodijelit će se jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

– 50% sredstava JLS-ima razvrstanim u I. skupinu,

– 25% sredstava JLS-ima razvrstanim u II. skupinu,

– 15% sredstava JLS-ima razvrstanim u III. skupinu,

– 10% sredstava JLS-ima razvrstanim u IV. skupinu.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 kuna, a neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljive su građevine javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljive su građevine iz područja socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture, te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi prijavitelji da dostave zahtjeve za financiranje projekata, usklađene s ciljevima Programa, od 13. srpnja 2022. godine do 12. kolovoza 2022. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V4/2020.)

Praktični vodič kroz porezni sustav za OPG-ove

Mediji o nama

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “UNESCOnnect us!” / televizijski prilog

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “Game of Stones” / televizijski prilog

X