logo

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./20.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn. Rok za podnošenje prijava je 6. ožujka 2020. godine.

 

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

  • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
  • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
  • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama)
  • unapređenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti mogu se provoditi tijekom školske godine 2019./2020. Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.

Više informacija moguće dobiti ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X