logo

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu. Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, također se mogu prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Poziv na podnošenje prijedloga obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince:

– mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih,
– aktivnosti sudjelovanja mladih,
– DiscoverEU – aktivnosti uključivanja,
– virtualne razmjene u visokom obrazovanju i među mladima,
– mobilnost osoblja u području sporta.

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija:

– partnerstva za suradnju (suradnička partnerstva i mala partnerstva),
– partnerstva za izvrsnost (centri strukovne izvrsnosti i aktivnosti Erasmus Mundus),
– partnerstva za inovacije (savezi za inovacije i projekti usmjereni na budućnost),
– jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta,
– neprofitna europska sportska događanja.

Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji:

– Mladi Europe zajedno,
– aktivnosti Jean Monnet (aktivnosti programa Jean Monnet u području visokog obrazovanja i aktivnosti programa Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja).

Budući da je i u 2023. godini hrvatski nacionalni prioritet za Erasmus+ projekte Okoliš i borba protiv klimatskih promjena – svi projekti koji u okviru projektnog formata Partnerstva za suradnju pridonose važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena smatraju se relevantnima za nacionalni prioritet. Stoga se pozivaju organizacije koje se žele baviti zelenim temama da uključe navedeni prioritet u svoje prijave.

Ukupni indikativni proračun za Republiku Hrvatsku u okviru decentraliziranih aktivnosti iznosi 37.968.268,00 eura.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+.

Vodič kroz program Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

Prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije.

Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Rok za podnošenje prijava ovisi o aktivnosti za koju prijavitelj želi aplicirati. Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X