logo

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”. Predmet Poziva su ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture, a svrha je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u maksimalnom iznosu od 70.000.000,00 EUR.

Najviši iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Najniži iznos bespovratnih sredstava EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 200.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.

Prihvatljivi prijavitelji Poziva su ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Aktivnosti prihvatljive za financiranje su:

  • priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.),
  • obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture,
  • upravljanje projektom i administracija,
  • promidžba i vidljivost projekta.

 

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske. Projektni prijedlog se podnosi putem informacijskog sustava za Program te osim popunjenog prijavnog obrasca, sadrži druge obrasce i priloge kako su definirani ovim Pozivom.

Projektne prijave se počinju zaprimati od 01.02.2024. od 09:00:00 sati do 31.12.2024. do 12:00:00 sati.

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X