logo

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra”

Pozivom “Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra” podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada koje su u stopostotnom javnom vlasništvu, imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, nisu oštećene u potresu, a čiji prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati.

 

 

 

Cilj Poziva je ulaganje u smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada navedenih u predmetu Poziva. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi kojima je osnivač:
– RH i/ili
– JLP(R)S i/ili
– ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru Poziva iznose 39.816.842,52 EUR odnosno 300.000.000,00 HRK i dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, u modalitetu trajnog poziva. Sredstva su osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a planirana su u Državnom proračunu RH. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru Poziva.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu:
• najniži iznos 66.361,40 EUR odnosno 500.000,00 HRK
• najviši iznos 3.981.684,25 EUR odnosno 30.000.000,00 HRK

Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Razdoblje provedbe projekta traje od početka provedbe aktivnosti, najranije od 1. veljače 2020., do završetka provedbe aktivnosti, najduže do 30. travnja 2026. godine. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2023. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 17. travnja 2023. godine. Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do 31. prosinca 2023. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X