logo

Poziv jedinicama lokalnih samouprava – Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”

Svrha Poziva je olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj, omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima. Time će se odgovoriti na izazove u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva i sustavu upravljanja državnom imovinom te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija na svim razinama upravljanja.

 

Pozivom će se potaknuti izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

Ukupna bespovratna sredstva: 11.000.000,00 €.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000,00 €.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000,00 €.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su jedinice lokalne samouprave.

Projektne prijave se zaprimaju od 01.02.2024. od 10:00 sati, pa sve do 30.06.2024. godine do 16:00 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X