logo

Potpora Županije splitsko-dalmatinske za troškove stručnog nadzora i kontrole nad ekološkom i integriranom proizvodnjom – objavljen javni poziv

ekoŽupanija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima s područja županije.  Potpora se odnosi na provedbu Mjere 9., podmjere 9.1. „Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom ili integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji“ iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je dana 11.09.2017. javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju  na području  Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 9. za 2017. godinu.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici ove potpore su poljoprivredni proizvođači koji:

 • su upisani u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje;
 • su registrirani za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva;
 • imaju sjedište i djelatnost na području Županije;
 • imaju podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu;
 • nisu u sustavu dvostrukog financiranja za aktivnosti koje su predmet ovog poziva.

Prihvatljive aktivnosti:

Troškovi stručnog nadzora nad ekološkom i/ili integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj i/ili integriranoj  proizvodnji nastali unutar 12 mjeseci do trenutka prijave na objavljeni javni poziv u tekućoj godini, u iznosu do 70% opravdanih troškova, a najviše 7.000,00 kuna.

Iznos potpore:

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 7.000,00 kuna.

Obvezna dokumentacija:

 • ispunjen obrazac zahtjeva za potporu,
 • izjava o dobivenim potporama male vrijednosti (de minimis) a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original) ne stariji od trideset dana ili ovjerena preslika,
 • preslika Rješenja upisa u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje,
 • preslika Rješenja upisa u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (ukoliko je završilo prijelazno razdoblje),
 • izvod iz odgovarajućeg registra (obrtni, trgovački, registar zadruga) ne stariji od 30 dana,
 • preslika računa izdanog od kontrolnog tijela ovlaštenog od strane Ministarstva poljoprivrede nastalog unutar 12 mjeseci do trenutka prijave na objavljeni  Javni poziv u tekućoj godini,
 • izvod s bankovnog žiro računa ili kopija uplatnice kojim se dokazuje kako je račun plaćen.

Rok za prijavu:

Rok za podnošenje zahtjeva je 18.10.2017.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X