logo

Potpora Županije splitsko-dalmatinske za sektor stočarstva – objavljen javni poziv

ovce-600x450 (1)Županija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima u sektoru stočarstva s područja županije.  Potpora se odnosi na provedbu Mjere 3. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije, i to:  podmjere 3.1. „Obnavljanje stočnog fonda“ i 3.3 „Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji“.

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju  na području  Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 3. za 2017. godinu.

Javni poziv odnosi se na podmjere:

 • 1. (Obnavljanje stočnog fonda), kojom su obuhvaćeni sektori:
 1. Govedarstva
 2. Ovčarstva i kozarstva
 3. Uzgoja ostalih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
 • 3. (Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji)

Podmjera 3.1.

Prihvatljivi korisnici:

 Prihvatljivi korisnici ove potpore su poljoprivredni proizvođači koji:

 • se bave uzgojem stoke;
 • su upisani kao poljoprivredni proizvođači u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustavu;
 • imaju sjedište i djelatnost na području Županije;
 • imaju podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu;
 • nisu u sustavu dvostrukog financiranja za aktivnosti koje su predmet ovog poziva.

 

Iznos potpore:

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 15.000,00 kuna.

Iznosi potpore ovise o sektoru stočarstva u sustavu potpore, kao i o aktivnostima tijekom 2017. godine. Nastavno tome, moguće je ostvariti potpore kako slijedi:

a) Govedarstvo:

a1) Gospodarstva koja se bave proizvodnjom mlijeka  te povećavaju stado i proizvodnju

 • do 10 uzgojenih/novokupljenih bređih junica(steonih)/mliječnih krava maksimalan iznos potpore je 10.000,00 kuna.
 • za gospodarstva koja uzgajaju vlastiti pomladak (telad do 6 mjeseci starosti) do 5 grla ostvaruju pravo na potporu u maksimalnom iznosu od 2.500,00 kuna (uzgoj ženske teladi) do ulaska u proizvodnju.
 • za gospodarstva koja do sada nisu imala poljoprivrednu proizvodnju a nositelj gospodarstva je mlađi od 40 godina ostvaruje pravo na potporu u iznosu od 1.500,00 kuna po novokupljenom/uzgojenom grlu za proizvodnju mlijeka.

a2) Gospodarstva koja uzgajaju i povećavaju (kupnja) stado izvornih i zaštićenih pasmina goveda (buša) i  posjeduju:

 • do 10 grla uzgojenih/novokupljenih izvornih ili zaštićenih pasmina goveda maksimalan iznos potpore je 8.000,00 kuna.
 • za gospodarstva koja uzgajaju podmladak (telad/junad – oteljena na vlastitoj farmi) do 5 grla ostvaruju pravo na potporu u maksimalnom iznosu od 2.500,00 kuna (uzgoj ženske teladi  i uzgoj muške teladi koja se nalaze u performans testu  za rasplod u zemaljskom uzgoju).

b) Ovčarstvo i kozarstvo:

b1) Gospodarstva koja se bave proizvodnjom ovčjeg/kozjeg mlijeka ili mesa janjetine/jaretine te povećavaju stado i proizvodnju iz vlastitog uzgoja/kupnjom

 • 50 uzgojenih/novokupljenih šilježica,jarica/ovaca,koza maksimalan iznos potpore je 10.000,00 kuna.
 • gospodarstva koja uzgajaju vlastiti podmladak do 20 grla ostvaruju pravo na potporu u maksimalnom iznosu od 2.000,00 kuna (uzgoj ženske janjadi, jaradi do ulaska u proizvodnju i uzgoj muške janjadi, jaradi koja se nalaze u performans   testu  za rasplod).
 • gospodarstva koja do sada nisu imala poljoprivrednu proizvodnju a nositelj gospodarstva je mlađi od 40 godina ostvaruje pravo na potporu u iznosu od 250,00 kuna po novokupljenom/uzgojenom grlu za proizvodnju mlijeka/mesa.

b2) Gospodarstva koja uzgajaju i povećavaju stado izvornih i zaštićenih pasmina ovaca i koza (dalmatinska pramenka i hrvatska domaća šarena koza) za proizvodnju mlijeka /mesa janjetine, jaretine a posjeduju :

 • do 100 grla izvornih ili zaštićenih pasmina ovaca i koza, maksimalan iznos potpore gospodarstvu je 10.000,00 kuna.
 • gospodarstva koja uzgajaju vlastiti pomladak (ojanjena i ojarena na vlastitoj farmi) izvornih i zaštićenih pasmina do 10 grla ostvaruju pravo na potporu u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna (uzgoj ženske janjadi, jaradi  i uzgoj muške janjadi i jaradi koja se nalaze u performans testu  za rasplod).

 

c) Ostale izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja

c1) Gospodarstva koja se bave uzgojem i povećavaju stado/jato ostalih izvornih i zaštićenih  pasmina domaćih životinja ostvaruju pravo na potporu:

 • 100 kn/grlu magarca – grla starija od 12 mjeseci (obvezno čipiranje),
 • 20 kn/kljunu kokoši hrvatice(obvezno prstenovanje).

Za isto grlo/kljun  korisnik može  ostvariti pravo  na potporu  samo jednom u tekućoj godini.

 

Podmjera 3.3.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici ove potpore su poljoprivredni proizvođači koji:

 • se bave uzgojem stoke;
 • su upisani kao poljoprivredni proizvođači u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne i/ili pašnjačke površine na kojima se proizvodi hrana za životinje na gospodarstvu u ARCOD sustav;
 • imaju prijavljenu stoku na gospodarstvu u  JRDŽ i/ili Središnji registar kopitara  odnosno Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na  gospodarstvu
 • imaju presliku dokumentacije o nastaloj šteti od nadležnih službi a koja je nastala uslijed nepredvidljivih gubitaka u stočarstvu ili sudskog vještaka o nastaloj šteti u stočarstvu uslijed nepredvidivih gubitaka (uzgoj, proizvodnja i gubitak prihoda),
 • imaju sjedište i djelatnost na području Županije;
 • imaju podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu;
 • nisu u sustavu dvostrukog financiranja za aktivnosti koje su predmet ovog poziva;

 

Iznos potpore:

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 10.000,00 kuna.

Iznosi potpore ovise o  prijavljenim pašnjačkim površinama na OPG-u u ARCOD-u i to:

 • potpora za OPG sa 0,05 do 0,1 ha pašnjaka u maksimalnom iznosu od 500,00 kn,
 • potpora za OPG sa 0,11 do 0,5 ha pašnjaka u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kn,
 • potpora za OPG sa 0,51 do 1,0 ha pašnjaka u  maksimalnom iznosu os 1.500,00 kn,
 • potpora za OPG sa 1,1 do 1,5 ha pašnjaka u maksimalnom iznosu od 2.000,00 kn,
 • potpora za OPG sa 1,51 od 2,0 ha pašnjaka u maksimalnom iznosu od 2.500,00 kn i
 • potpora za OPG sa više od 2,1 ha pašnjaka u maksimalnom iznosu od 3.000,00 kn.

Podnositelj zahtjeva za potporu ostvaruje pravo na potporu u iznosu u vrijednosti od 50% troška procijenjene štete u uzgoju i proizvodnji.

 

Rok za prijavu:

Rok za podnošenje zahtjeva je 08.10.2017.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X