logo

Potpora Županije splitsko-dalmatinske za projekte zbrinjavanja stajskog gnojiva i provedbu nitratne direktive – objavljen javni poziv

krave u dalmacijiŽupanija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima za projekte sigurnog zbrinjavanja stajskog gnojiva i provedbu nitratne direktive s područja županije.  Potpora se odnosi na provedbu Mjere 2. „Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive u 2017. godini“ iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je dana 08.09.2017. javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju  na području  Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 2. „Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive u 2017. godini“.

 

Prihvatljivi korisnici:  

Prihvatljivi korisnici ove potpore su poljoprivredni proizvođači (stočari) koji:

 • su upisani u Upisnik,
 • imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav,
 • imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije,
 • nemaju dugovanja (nositelj/članovi) prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ i
 • nemaju dospjelih dugovanja po osnovi  poreznih obveza.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izgradnja platoa za kruti stajski gnjoj,
 • Izgradnja gnojišnih jama, laguna, jama za gnojnicu ili kupnju spremnika na poljoprivrednom gospodarstvu,
 • Izgradnja armirane betonske temeljne ploče i zidova silosa sa nagibnom poda od 2% i drenovima za odvod silažnog soka u spremnik.

 

Iznos potpore:

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 15.000 kuna.

Visina udjela potpore ovisi o veličini poljoprivrednog gospodarstva i to:

 • potpora za mala poljoprivredna gospodarstva (od 1 do 10 UG) – do 50% prihvatljivih troškova,
 • potpora za poljoprivredna gospodarstva (više od 10 UG) – do 40% prihvatljivih troškova

Potpora će se odobriti onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i  proizvođaču  koji ima  potrebnu dokumentaciju (račune i izvode s bankovnog  žiro računa) kao dokaz o izvršenim poslovima. Prihvatljivi su troškovi nastali unutar godine dana do trenutka objave Javnog poziva u tekućoj godini.

 

Obvezna dokumentacija:

 •            ispunjen zahtjev za potporu (obrazac SDŽ-M-2)
 • preslika Upisnika u upis poljoprivrednih gospodarstava;
 • preslika upisnika parcela koje su predmet potpore u ARKOD sustav;
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja koja su u nadležnosti Porezne uprave;
 • potvrda nadležne Porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika, nemaju dugovanja prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ (provjera od strane SDŽ);
 • popunjena izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine;
 • preslika osobne iskaznice, odnosno za obrt preslika obrtnice, a za trgovačko društvo preslika rješenja o upisu u sudski registar ne stariji od 6.mjeseci;
 • OIB i broj žiro-računa sa IBAN-om podnositelja zahtjeva.
 • popis prijavljene stoke na gospodarstvu u JRDŽ i/ili Središnji registar kopitara, odnosno
 • potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na gospodarstvu
 • preslike računa za nastale troškove u izgradnji platoa za kruti stajski gnoj, gnojišnih jama, laguna, jama za gnojnicu ili kupnju spremnika za stajski gnoj, izgradnju silosa za silažu.

 

Rok za prijavu:

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva (11.10.2017.)

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

 

 

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X