logo

Potpora Županije splitsko-dalmatinske za projekte zbrinjavanja stajskog gnojiva i provedbu nitratne direktive – objavljen javni poziv

krave u dalmacijiŽupanija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima za projekte sigurnog zbrinjavanja stajskog gnojiva i provedbu nitratne direktive s područja županije.  Potpora se odnosi na provedbu Mjere 2. „Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive u 2017. godini“ iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je dana 08.09.2017. javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju  na području  Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 2. „Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive u 2017. godini“.

 

Prihvatljivi korisnici:  

Prihvatljivi korisnici ove potpore su poljoprivredni proizvođači (stočari) koji:

 • su upisani u Upisnik,
 • imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav,
 • imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije,
 • nemaju dugovanja (nositelj/članovi) prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ i
 • nemaju dospjelih dugovanja po osnovi  poreznih obveza.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izgradnja platoa za kruti stajski gnjoj,
 • Izgradnja gnojišnih jama, laguna, jama za gnojnicu ili kupnju spremnika na poljoprivrednom gospodarstvu,
 • Izgradnja armirane betonske temeljne ploče i zidova silosa sa nagibnom poda od 2% i drenovima za odvod silažnog soka u spremnik.

 

Iznos potpore:

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 15.000 kuna.

Visina udjela potpore ovisi o veličini poljoprivrednog gospodarstva i to:

 • potpora za mala poljoprivredna gospodarstva (od 1 do 10 UG) – do 50% prihvatljivih troškova,
 • potpora za poljoprivredna gospodarstva (više od 10 UG) – do 40% prihvatljivih troškova

Potpora će se odobriti onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i  proizvođaču  koji ima  potrebnu dokumentaciju (račune i izvode s bankovnog  žiro računa) kao dokaz o izvršenim poslovima. Prihvatljivi su troškovi nastali unutar godine dana do trenutka objave Javnog poziva u tekućoj godini.

 

Obvezna dokumentacija:

 •            ispunjen zahtjev za potporu (obrazac SDŽ-M-2)
 • preslika Upisnika u upis poljoprivrednih gospodarstava;
 • preslika upisnika parcela koje su predmet potpore u ARKOD sustav;
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja koja su u nadležnosti Porezne uprave;
 • potvrda nadležne Porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika, nemaju dugovanja prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ (provjera od strane SDŽ);
 • popunjena izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine;
 • preslika osobne iskaznice, odnosno za obrt preslika obrtnice, a za trgovačko društvo preslika rješenja o upisu u sudski registar ne stariji od 6.mjeseci;
 • OIB i broj žiro-računa sa IBAN-om podnositelja zahtjeva.
 • popis prijavljene stoke na gospodarstvu u JRDŽ i/ili Središnji registar kopitara, odnosno
 • potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o posjedu /broju stoke na gospodarstvu
 • preslike računa za nastale troškove u izgradnji platoa za kruti stajski gnoj, gnojišnih jama, laguna, jama za gnojnicu ili kupnju spremnika za stajski gnoj, izgradnju silosa za silažu.

 

Rok za prijavu:

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva (11.10.2017.)

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V4/2020.)

Praktični vodič kroz porezni sustav za OPG-ove

Mediji o nama

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “UNESCOnnect us!” / televizijski prilog

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “Game of Stones” / televizijski prilog

X