logo

Potpora Županije splitsko-dalmatinske u vidu subvencionirane kamatne stope jedinicama lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima s područja Splitsko-dalmatinske županije

Županija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva iz Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita u 2016. godini, koji su, u svrhu ostvarenja projekata iz EU fondova, podigli kredit u poslovnoj banci ili HBOR-u za izradu projektne dokumentacije.

Iznos maksimalne subvencije kamatne stope kredita po pojedinom korisniku ne smije biti veći od 50.000,00 kuna. Visina subvencionirane kamatne stope iznosi 3% za jedinice lokalne samouprave s indeksom razvijenosti manjim od 100 % te LAG-ovima i FLAG-ovima i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu, te 2 % za jedinice lokalne samouprave s indeksom razvijenosti većim od 100 % i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu. Prihvatljivi odobreni krediti za izradu projektne dokumentacije za ostvarenje projekta za koji se može ostvariti potpora subvencionirane kamatne stope su:

– ulaganja u fizičku infrastrukturu,

– ulaganja u društvenu i socijalnu infrastrukturu i usluge,

– ulaganja u turističku infrastrukturu i usluge,

– ulaganja u očuvanje kulturne i prirodne baštine,

– izrada i provedba Lokalne razvojne strategije područja LAG-a ili FLAG-a.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2016. godine, a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X