logo

Potpora Županije splitsko-dalmatinske sektoru stočarstva – objavljen javni poziv

Županija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima koji se bave uzgojem stoke i poljoprivrednom proizvodnjom s područja županije.  Potpora se odnosi na provedbu Mjere 3. „Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva“, podmjere A – „Obnavljanje stočnog fonda“ i podmjere D „Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji u 2016. godini“ iz Programa potpore poljoprivredi ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.

fotka uz tekst SDZ - javni poziv za stocare - stocni fond i steteUpravni odbor za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije 14.04.2016. godine objavio je javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 3. (Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva) i to za slijedeće podmjere:

Podmjera A) Obnavljanje stočnog fonda u 2016. godini,

Podmjera D) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji u 2016. godini.

 

Za podmjeru A)

Korisnici programa jesu poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav te imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije, nemaju dugovanja(nositelj/članovi) prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ i nemaju dospjelih dugovanja po osnovi  poreznih obveza.

 

Potpore se dodjeljuju za prihvatljive troškove, sukladno javnom pozivu, poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave:

  • Govedarstvom
  • Ovčarstvom i kozarstvom
  • Uzgojem izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (primorsko-dinarskof magarca, koke hrvatice, goveda buše, dalmatinske pramenke i hrvatske domaće šarene koze)

Dodatne potpore predviđene su mladim uzgajivačima stoke i izvornih zaštićenih pasmina domaćih životinja.

 

Za podmjeru D)

Korisnici programa jesu poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav te imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije, nemaju dugovanja(nositelj/članovi) prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ i nemaju dospjelih dugovanja po osnovi  poreznih obveza.

 

Potpora u iznosu vrijednosti od 25% ukupnog troška procijenjene štete u uzgoju i proizvodnji, odnosno (pri čemu istih 25% ne smije biti veće od 10.000,00 kn, po jednoj pravnoj ili fizičkoj osobi, u jednoj godini), dodjeljuje se  poljoprivrednom uzgajivaču stoke i prerađivaču proizvoda istih koji ima potrebnu dokumentaciju o nastaloj šteti od nadležnih službi a koja je nastala u tekućoj financijskoj godini.

 

Zahtjev za potporu podnosi se na obrascu SDŽ-M-3 koji se nalazi na web stranici Splitsko-dalmatinske županije, a rok za podnošenje zahtjeva je do 14. lipnja 2016. godine.

 

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje .

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X