logo

Potpora Ministarstva kulture programima koji potiču razvoj publike u kulturi – javni poziv

visual artMinistarstvo kulture Republike Hrvatske uputilo je javni  poziv za  dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj  za 2017. godinu.

 

 

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Na javni poziv Ministarstva kulture mogu se prijaviti:

 • samostalni umjetnici,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske
 • građani i udruge registrirane za kulturnu djelatnost
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

PRIORITETNE OSI:

Programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti:

 • izvedbene i vizualne umjetnosti,
 • književnost (naročito programi poticanja čitanja),
 • kulturna baština,
 • film,
 • programi međunarodne kulturne suradnje.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj razvoj publike u kulturi:
 • stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
 • omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima
 • povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskome prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme i sl.)
 • povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
 • omogućivanje mobilnosti umjetnika i kulturnih sadržaja, naročito izvan područja većih urbanih središta – aktivnosti vezane uz edukaciju, razmjenu znanja i iskustva iz područja kulture i umjetnosti
 • aktivnosti vezane uz poticanje čitanja
 • diseminacija dobrih praksi u području razvoja publike i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike
 • aktivno uključivanje šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s već postojećim umjetničkim djelima
 • poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj odnosa s publikom.

 

IZNOS POTPORE :

Financijska omotnica za ovaj javni poziv je 500.000,00 kn. Po pojedinom projektu moguće je dodijeliti:

 • najniži iznos od  20.000,00 kuna.
 • najviši iznos od  50.000,00 kuna.

 

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

 • Detaljan opis programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti
 • kalendar održavanja i provedbe aktivnosti
 • pregled predviđenih troškova
 • predračune za predviđene materijalne troškove
 • popis sudionika i suradnika s referencijama
 • opis predviđenoga učinka s brojčanim pokazateljima (služeći se kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima,
 • opis kako će program utjecati na razvoj publike).

 

ROK ZA PRIJAVU :

Od 18. rujna do 20. listopada 2017. godine.

 

ROK ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI :

Od 01. prosinca 2017.  do 01. rujna 2018. godine.

Detaljne informacije možete pronaći ovdje.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V4/2020.)

Praktični vodič kroz porezni sustav za OPG-ove

Mediji o nama

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “UNESCOnnect us!” / televizijski prilog

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “Game of Stones” / televizijski prilog

X