logo

Potpora Ministarstva kulture programima koji potiču razvoj publike u kulturi – javni poziv

visual artMinistarstvo kulture Republike Hrvatske uputilo je javni  poziv za  dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj  za 2017. godinu.

 

 

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Na javni poziv Ministarstva kulture mogu se prijaviti:

 • samostalni umjetnici,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske
 • građani i udruge registrirane za kulturnu djelatnost
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

PRIORITETNE OSI:

Programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti:

 • izvedbene i vizualne umjetnosti,
 • književnost (naročito programi poticanja čitanja),
 • kulturna baština,
 • film,
 • programi međunarodne kulturne suradnje.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj razvoj publike u kulturi:
 • stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
 • omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima
 • povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskome prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme i sl.)
 • povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
 • omogućivanje mobilnosti umjetnika i kulturnih sadržaja, naročito izvan područja većih urbanih središta – aktivnosti vezane uz edukaciju, razmjenu znanja i iskustva iz područja kulture i umjetnosti
 • aktivnosti vezane uz poticanje čitanja
 • diseminacija dobrih praksi u području razvoja publike i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike
 • aktivno uključivanje šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s već postojećim umjetničkim djelima
 • poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj odnosa s publikom.

 

IZNOS POTPORE :

Financijska omotnica za ovaj javni poziv je 500.000,00 kn. Po pojedinom projektu moguće je dodijeliti:

 • najniži iznos od  20.000,00 kuna.
 • najviši iznos od  50.000,00 kuna.

 

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

 • Detaljan opis programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti
 • kalendar održavanja i provedbe aktivnosti
 • pregled predviđenih troškova
 • predračune za predviđene materijalne troškove
 • popis sudionika i suradnika s referencijama
 • opis predviđenoga učinka s brojčanim pokazateljima (služeći se kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima,
 • opis kako će program utjecati na razvoj publike).

 

ROK ZA PRIJAVU :

Od 18. rujna do 20. listopada 2017. godine.

 

ROK ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI :

Od 01. prosinca 2017.  do 01. rujna 2018. godine.

Detaljne informacije možete pronaći ovdje.

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X