logo

Uskoro novi natječaj za Podmjeru 6.2. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” – prihvatljive aktivnosti u 2019. godini

Kroz Podmjeru 6.2. prijavitelji mogu dobiti 100 % bespovratne potpore u iznosu od 50.000 eura, s tim da minimalna vrijednost ulaganja mora iznositi 50.000 eura.

 

 

 

Dakako, vrijednost ulaganja može i prelaziti 50.000 eura, no u tom slučaju taj višak snosi investitor iz vlastitih sredstava ili iz kredita. Pri tome postoji mogućnost ishođenja kredita po sniženim kamatnim stopama ispod 2%. Podmjerom je predviđena isplata koja se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi: isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore, isplata druge/zadnje rate će slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Objava natječaja za Podmjeru 6.2. očekuje se tijekom prosinca tekuće 2019. godine.

Putem ove Podmjere moguće je ulagati u sljedeće prihvatljive aktivnosti: nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i slično.

Prihvatljivi sektori:

SEKTOR PRERADE / MARKETINGA / IZRAVNE PRODAJE PROIZVODA:

-građenje, opremanje građevina za preradu

-skladištenje, pakiranje, izravna prodaja proizvoda

-marketing proizvoda (izrada web stranice, izrada i dizajn vizualnog identiteta proizvoda i tiskanje promotivnog materijala).

 

SEKTOR PRUŽANJA USLUGA U RURALNIM PODRUČJIMA:

-nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila

-građenje i/ili opremanje:

-dječjeg vrtića, igraonice za djecu,

-građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe

-građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva

-sportsko-rekreativnih građevina,

-građevine za pružanje veterinarskih usluga,

-IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga

-građevine za pranje, kemijsko čišćenje i održavanje objekata

-frizerskog salona ili salon za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela.

 

SEKTOR TURIZMA U RURALNOM PODRUČJU:

-građenje, opremanje građevina za obavljanje turističkih ili ugostiteljskih djelatnosti (kuće za odmor, sobe, apartmani…)

-kupnja domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme

-kupnja gospodarskih vozila ili plovila u iznosu do 150.000,00 kuna

-prihvatljiva je kupnja vozila ili plovila najmanje EURO 5 norme

-kupnja bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga.

 

SEKTOR TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA:

-umjetnički obrti uključujući obrte za izradu suvenira i rukotvorina

-građenje, opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja, trženje proizvoda tradicijskih obrta.

Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.

Na sljedećim linkovima dostupne su detaljnije informacije o Podmjeri 6.2.:

Podmjera 6.2. – natječaj 2019. godine

Podmjera 6.2. – pitanja i odgovori

Uspješna priča – Katarina Družeta

Uspješna priča – Ivan Vretenar

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X