logo

Otvoreno e-savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

sječa šuma

Rok za dostavu komentara je 2. rujna 2018. godine.

 

 

 

 

 

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pozivamo sve zainteresirane dionike da dostave svoje konstruktivne prijedloge, koji će doprinijeti izradi Pravilnika.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem POVEZNICE.

 

Pregled svih otvorenih savjetovanja sa zainteresiranom javnošću možete pronaći OVDJE.

 

Također, portal pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “Word” formatu, a rok za dostavu komentara je 2. rujna 2018. godine.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X