logo

Otvoren trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) ”Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.

Cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektni prijedlozi podnosit će se od 18. 1. 2021. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovoga Poziva su dječji vrtići i jedinice lokalne samouprave, kojima je na raspolaganju ukupno 300.000.000,00 HRK.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 500.000,00 HRK, a najviši 6.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti uključuju sljedeće elemente:

Element 1: Upravljanje projektom i administracija:

upravljanje projektom, administracija

ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom

Element 2: Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja:

pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića

razvoj posebnih programa

jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, kreativnost kao razvojnu kategoriju, zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu, podršku roditeljstvu, inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije), rad s darovitom djecom i dr., zatim specijalizirane edukacije (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.), te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani

Element 3: Promidžba i vidljivost:

organizacija promotivnih aktivnosti u cilju promocije projekta;

organizacija informativnih događanja u cilju promocije projekta;

priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala u cilju promocije projekta;

diseminacija informacija o projektu putem medija (tisak, radio, televizija, internet);

uspostava i održavanje internetskih stranica i dr.

Projektni prijedlozi podnosit će se od 18. 1. 2021.

Više informacija o Pozivu dostupno je na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/nastavak-unaprjedenja-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X