logo

Otvoren poziv na podnošenje prijava s prijedlogom inovativnih rješenja digitalnog povezivanja kultura i audiovizualnih sadržaja

Otvoren je poziv međusektorskog potprograma Kreativne Europe (2014. – 2020.) kojim će se podržati pilot-projekti s prijedlogom inovativnih tehnoloških rješenja za provedbu projekata na razmeđu audiovizualne djelatnosti i različitih kulturnih i kreativnih sektora (nakladništvo, muzejska djelatnost, izvedbene umjetnosti i/ili kulturna baština).

 

 

 

Za potporu su prihvatljivi projektni prijedlozi koji:

  1. a) predlažu nove oblike stvaralaštva na razmeđu različitih kulturnih i kreativnih sektora (uključujući audiovizualnu djelatnost) i to koristeći inovativna tehnološka rješenja (uključujući virtualnu stvarnost);
  2. b) potiču razvoj inovativnih međusektorskih pristupa i alata kojima se omogućava pristup, distribucija, promocija i/ili monetizacija kulturnih i kreativnih industrija, uključujući kulturnu baštinu.

 

U fokusu projektnih prijedloga tako bi trebali biti:

– pristup usmjeren na rješavanje problema i odgovaranje na izazove KKS;

– iskustvo korisnika i publike;

– tehnologija kao rješenje određenog problema, više nego cilj;

– inovativna rješenja koja omogućuju stvaranje, distribuciju i promociju kreativnog sadržaja;

– međusektorska suradnja i tehnološka rješenja koja ju omogućuju.

 

Ukupni budžet Poziva iznosi EUR 1.715.000.

Minimalni iznos EU potpore koji je moguće tražiti u projektnim prijedlozima iznosi EUR 300.000 .

Iznosom EU potpore moguće je sufinancirati do 60% troškova projektnih aktivnosti.

Vrijeme provedbe projekta: 01.01.2021. – 30.06.2022.

Trajanje projekta: najdulje do 18 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 14. svibnja 2020. godine u 17:00 h.

 

Prihvatljivima će se smatrati prijave projekata podnesene u ime partnerskog konzorcija kojeg čini najmanje 3 partnera iz 3 različite države s pravom sudjelovanja u programu Kreativna Europa.

 

Prihvatljive su sljedeće pravne osobnosti partnera:

– neprofitni subjekte (privatni ili javni)

– tijela javne vlasti (središnja, regionalna, lokalna)

– međunarodne organizacije

– sveučilišta i druge obrazovne ustanove

– istraživački centri

– profitni subjekti.

 

Prihvatljivima će se smatrati prijave projekata koji predviđaju provedbu aktivnosti opisanih u odlomku „Ciljevi i prioriteti Poziva“.

Pritom, nužno je zadovoljiti i sljedeća tri uvjeta:

– barem jedan aspekt audiovizualne djelatnosti

– barem jedan aspekt nove digitalne tehnologije

– provedba u barem jednoj od navedenih djelatnosti: nakladništvo, muzejska djelatnost, izvedbene umjetnosti i/ili kulturna baština.

 

Prijave se podnose elektronički putem sustava Portal Electronic Submission System, kojem je moguće pristupiti putem stranice Poziva dostupne na Funding & Tenders Portal Opportunites.

 

Više informacija:

Desk Kreativne Europe – ured Kultura

Desk Kreativne Europe – ured MEDIA

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X