logo

Otvoren Poziv “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”

Energetska obnovaMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga  “Energetska  obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” za koji je iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora osigurano 380 milijuna kuna, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije.

 

Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 02. siječnja 2018., a  krajnji  rok za podnošenje  projektnih prijedloga je 31.  prosinca  2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80 tisuća kuna, a najviši 40 milijuna kuna.

Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.

Ovim Pozivom proširuje se popis prihvatljivih društvenih djelatnosti pa se tako mogu sufinancirati zgrade u kojima se obavlja: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

-tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama,

-jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,

-javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti,

-vjerske zajednice,

-udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

 

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X