logo

Otvoren Natječaj za sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira plaćene premije osiguranja  za konvencionalnu i ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama  u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme na području Splitsko-dalmatinske županije.

Na natječaj se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju  na području Splitsko-dalmatinske županije. Sufinanciranje premije osiguranja odobrit će se onom poljoprivrednom proizvođaču  koji ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća i bolesti životinja, a koji je platio premiju  osiguranja  za tekuću godinu  prema zaključenoj polici  osiguranja.

Sufinanciranje se odobrava  u visini do 25 %-tnog iznosa od uplaćene premije osiguranja. Maksimalan iznos  po uplaćenoj premiji  za osiguranje proizvodnje  u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj  ili fizičkoj osobi  kad je ona osiguranik  iznosi 30.000,00 kuna.

Natječaj je otovoren do 03. studenog 2016., a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X