logo

Otvoren Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja športa u 2016.godini

Splitsko- dalmatinska županija objavila je Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja športa u 2016.godini. Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja športa, a temeljem Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja, a za financiranje projekata i programa u okviru ovog Natječaja  raspoloživ je iznos od 400.000,00 kuna.

Krajnji rok za prijavu je  20. kolovoza 2016. godine, a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X