logo

Otvoren Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2016. godini

Splitsko- dalmatinska županija objavila je Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2016. godini. Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja kulture, a temeljem Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge, te ostale neprofitne organizacije civilnog društva koje nisu proračunski korisnici jedinica lokalne samouprave (zaklade, ustanove u kulturi, …) ako ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja. Za financiranje projekata i programa u okviru ovog Natječaja  raspoloživ je iznos od 498.000,00 kuna.

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa/projekta je  20. kolovoza 2016. godine, a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X