logo

Otvoren LIFE natječaj za 2019. godinu

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2019. godinu. Natječaj je otvoren 4. travnja i bit će otvoren do lipnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do rujna za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.

Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze – prvo se u lipnju dostavlja konceptni sažetak, te ukoliko prođe prvu fazu evaluacije prijavljuje se puna projektna prijava s rokom u veljači. Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se prijavljuje puna projektna prijava s rokom u rujnu.

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, a prijava se vrši putem internetskog alata eProposal.

POTPROGRAM OKOLIŠ – natječaj otvoren 4. travnja 2019.

 • Okoliš i učinkovito korištenje resursa
  Rok za konceptni sažetak: 17. 6. 2019. do 16:00 sati
  Rok za punu projektnu prijavu: Veljača 2020.
 • Priroda i bioraznolikost
  Rok za konceptni sažetak : 19. 6. 2019. do 16:00 sati
  Rok za punu projektnu prijavu: Veljača 2020.
 • Upravljanje i informacije na području okoliša
  Rok za konceptni sažetak : 19. 6. 2019. do 16:00 sati
  Rok za punu projektnu prijavu: Veljača 2020.

POTPROGRAM KLIMATSKE AKTIVNOSTI – natječaj otvoren 4. travnja 2019.

 • Ublažavanje klimatskih promjena
  Rok za punu projektnu prijavu: Rujan 2019.
 • Prilagodba na klimatske promjene
  Rok za punu projektnu prijavu: Rujan 2019.
  Upravljanje i informacije na području klime
  Rok za punu projektnu prijavu: Rujan 2019.

Više informacija dostupno je OVDJE.


Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X