logo

Otvoren Javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2023. godinu. Programom se dodjeljuju bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:
– stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica,
– stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
– polaganja naučničkog ispita,
– stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika,
– ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2023. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X