logo

OPG Ćapeta Vatro iz Dicma uspješno završio projekt za unapređenje pčelarske djelatnosti financiran po nacionalnom natječaju za male poljoprivrednike

OPG-u Ćapeta Vatro iz Dicma, Osoje, dana 25.01.2021. godine izdana je Odluka o isplati druge (konačne) rate za provedbu aktivnosti iz projekta prijavljenog na drugi nacionalni natječaj za provedbu operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020., raspisanom u 2017. godini.

Uspjeh OPG Ćapeta Vatro ostvario je već 2018. godine, kada je njegov prijavljeni projekt prepoznat kao projekt za financiranje (između 1.334 odobrena) od sveukupno 4.189 prijavljenih na natječaj. Temeljem odluke o dodjeli sredstava, u travnju 2018. godine, OPG-u Ćapeta Vatro dodijeljena je prva omotnica (50% iznosa projekta), nakon koje je započeo s projektnim aktivnostima.

OPG Ćapeta Vatro, tijekom 3 godine provedbe odobrenog projekta uspješno je završio sve projektne aktivnosti i dana 05.12.2020. godine podnio Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju konačni Zahtjev za isplatu druge rate. Nakon izvršenog nadzora, Agencija je dana 25.01.2021. godine korisniku izdala Odluku o isplati, nastavno kojoj će korisniku biti u cijelosti isplaćena II rata odobrenih sredstava. Istim završava postupak dodjele 15.000 EUR za provedbu poljoprivrednih aktivnosti OPG Ćapeta Vatro, za nabavku: 1. pčelarskog kontejnera, vrcaljke sa solarnim napajanjem, oklapača saća sa koritom, 58 novih košnica i 30 pčelinjih nukleusa, čime će odobreni OPG unaprijediti svoju pčelarsku poljoprivrednu djelatnost.

S obzirom da je OPG Ćapeta Vatro jedan od prvih OPG-ova koji se za pomoć u pripremi i provedbi projekta prijavljenog na nacionalni natječaj za male poljoprivrednike obratio Lokalnoj akcijskoj grupi Zagora, ovim putem mu ukupno članstvo LAG-a Zagora najiskrenije čestita, želeći mu u što skorijoj budućnosti obilje pčelinjeg „zlata“ i višestruku financijsku isplativost ulaganja.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X