logo

Održano Strukovno osposobljavanje za peradare u Dugopolju

slika 1.new

Od 05.-07.06.2018. u Domu kulture u Dugopolju održano je besplatno „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike pod nazivom Peradarstvo“ iz tipa operacije 1.1.2.

 

 

 

 

Osposobljavanje je organizirala Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, odnosno djelatnici: Valerija Čižmak, dipl.ing.agr. (Međimurska županija), Tihana Bišćan, mag.ing.agr. (Virovitičko-podravska županija), Ankica Rogošić, dipl.ing.agr. i Žarko Kovačić, dipl.ing.agr. (Splitsko-dalmatinska županija), uz domaćinstvo LAG-a Zagore, Općine Dugopolje i Udruge koka hrvatica Splitsko-dalmatinske županije.

Osposobljavanje je obuhvaćalo sljedeće teme: podrijetlo i domestikacija peradi, biološke osnove, pasmine i hranidba peradi, tov pilića, proizvodnja konzumnih jaja, proizvodnja kokoši, pura, gusaka i pataka, nastambe i oprema u peradarstvu, te agroekonomske teme: osnove ekonomike i upravljanja financijama na PG-u, porezna politika i osnove knjigovodstva na PG-u, izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda i pravila poštivanja višestruke sukladnosti.

 

Slika 2. izmijenjeno

 

 

 

 

 

 

 

Završetak programa se priznaje kao ispunjavanje obveze izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja, te prilikom apliciranja na mjeru Ruralnog razvoja za mlade poljoprivrednike.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V4/2020.)

Praktični vodič kroz porezni sustav za OPG-ove

Mediji o nama

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “UNESCOnnect us!” / televizijski prilog

ERASMUS + Projekt razmjene mladih “Game of Stones” / televizijski prilog

X