logo

Održano Strukovno osposobljavanje za peradare u Dugopolju

slika 1.new

Od 05.-07.06.2018. u Domu kulture u Dugopolju održano je besplatno „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike pod nazivom Peradarstvo“ iz tipa operacije 1.1.2.

 

 

 

 

Osposobljavanje je organizirala Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, odnosno djelatnici: Valerija Čižmak, dipl.ing.agr. (Međimurska županija), Tihana Bišćan, mag.ing.agr. (Virovitičko-podravska županija), Ankica Rogošić, dipl.ing.agr. i Žarko Kovačić, dipl.ing.agr. (Splitsko-dalmatinska županija), uz domaćinstvo LAG-a Zagore, Općine Dugopolje i Udruge koka hrvatica Splitsko-dalmatinske županije.

Osposobljavanje je obuhvaćalo sljedeće teme: podrijetlo i domestikacija peradi, biološke osnove, pasmine i hranidba peradi, tov pilića, proizvodnja konzumnih jaja, proizvodnja kokoši, pura, gusaka i pataka, nastambe i oprema u peradarstvu, te agroekonomske teme: osnove ekonomike i upravljanja financijama na PG-u, porezna politika i osnove knjigovodstva na PG-u, izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda i pravila poštivanja višestruke sukladnosti.

 

Slika 2. izmijenjeno

 

 

 

 

 

 

 

Završetak programa se priznaje kao ispunjavanje obveze izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja, te prilikom apliciranja na mjeru Ruralnog razvoja za mlade poljoprivrednike.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X