logo

Održana radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Dugopolju

Dana 04.10.2022. godine u PRESS centru stadiona „Hrvatski vitezovi“ održana je I. radionica za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2023. – 2027. „Pripremne aktivnosti za izradu LRS LAG-a Zagora 2023.-2027.
– osnovne postavke“. Na radionici su sudjelovali dionici s područja LAG-a Zagora iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora.

Lokalne razvojne strategije ključni su programski i planski dokumenti svake lokalne akcijske grupe, temeljem kojeg svaki LAG ispunjava osnovnu funkciju svog djelovanja. Općenito, LRS LAG-ova su integrirane strategije pod-regionalne odnosno lokalne razine kojima se definiraju razvojne potrebe lokalnih dionika do razine pojedinačnog sela / naselja. Iste moraju biti definirane sukladno osnovnim principima LEADER / CLLD metodologije, po kojima djeluju sve lokalne akcijske grupe u Europi.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora 2023.-2027. strateški je dokument temeljem kojeg će se u narednom programskom razdoblju 2023.-2027. na području LAG-a raspisivati budući LAG natječaji.

Nastavno na navedeno, na prvoj radionici za izradu LRS LAG-a Zagora, na koju su pozvani su predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora LAG-a Zagora, članovi su participativno sudjelovali u raspravi po temama:

  • Rekapitulacija provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. s prijelaznim razdobljem do 2022. godine
  • Izrada nove LRS LAG-a za razdoblje 2023.-2027. – formiranje vizije, potreba, prioriteta i ciljeva

Prvu temu obradila je i raspravu moderirala Marijana Botić Rogošić, voditeljica LAG-a Zagora, a drugu temu gđa. Bojana Markotić Krstinić, glavni tajnik LEADER mreže Hrvatske / predstavnica FAMENET – GE / RURANET – GE za RH te gosp. Marijo Polić, potpredsjednik LEADER mreže Hrvatske i predstavnik IRMO (Instituta za razvoj i međunarodne odnose RH).

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X