logo

Održana II. radionica za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2023. – 2027.

Dana 27.01.2023. godine u PRESS centru stadiona „Hrvatski vitezovi“ održana je II. radionica za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2023. – 2027. „Od ideje do financiranja putem strategije LAG-a“. Na radionici su sudjelovali dionici s područja LAG-a Zagora iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora.

 

 

 

Radionica je imala 2 cilja:

1. cilj usmjeren prema korisnicima LAG potpora: dionici su dobili uvid u pregled aktualnih politika na EU razini povezanih s razvojem poljoprivrede i ruralnog prostora općenito i institucionalni okvir za ostvarivanje potpora u budućem razdoblju te pregled konkretnih tehničkih i tehnoloških rješenja usmjerenih na ciljanu digitalnu i pravednu energetsku tranziciju. Dionicima i budućim korisnicima LAG potpora približene su zelene politike uz konkretna rješenja kojima u okviru svojih budućih projekata mogu ostvarivati uštede, ozeleniti proizvodnju ili generirati prihode od diverzifikacije djelatnosti usmjerenih ka proizvodnji energije ili proizvodnji sekundarnih proizvoda;
2. cilj usmjeren na stručnu službu LAG-a: stručna služba LAG-a osposobljena je za animacijski proces kojim se direktno u interakciji s korisnicima koji su prisutni na radionici mogu stvoriti projektne ideje prema LEADER/CLLD smjernicama, a uključuju dodanu vrijednost, generiraju društvene inovacije, zadovoljavaju temeljne potrebe zajednice i koncipirane su na način da mogu ostvariti financiranje u okviru provedbe LEADER-a u Republici Hrvatskoj.

Radionicu „Od ideje do financiranja putem Strategije LAG-a“ proveli su i moderirali:
– Bojan Ivanetić /konzultant; bivši dugogodišnji voditelj Odjela za prilagodbu klimatskim promjenama Službe za potpore u području klime i okoliša Sektora za izravna plaćanja i potpore u području klime i okoliša iz Uprave za potpore poljoprivredi i ruralno razvoju Ministarstva poljoprivrede RH,
– Anđela Cvjetković / članica Upravnog odbora LEADER mreže Hrvatske, predsjednica LAG-a Terra Liburna,
– Željko Marić /konzultant – projekt manager.

U prvom dijelu radionice Bojan Ivanetić predstavio je sudionicima institucionalni okvir Zajedničke poljoprivredne politike, EU zeleni plan, Strategiju od polja do stola, Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. te potporu LEADER (CLLD) pristupu. Anđela Cvjetković osvrnula se na osnovne koncepte u okvirima kojih treba provoditi lokalne projekte (partnerske i pojedinačne): zelenu i digitalnu tranziciju te multisektorsko umrežavanje. U završnom dijelu radionice, Željko Marić je prema ponuđenim projektnim idejama, navedenim potrebama i dostupnim resursima kod sudionika, kreirao grupe za rad. Sudionici su se upoznali s temeljima projektne logike i ciklusom upravljanja projektom, radili su u projektnim grupama na konkretnoj projektnoj ideji nastaloj na radionici uz facilitaciju od strane predavača te su predstavili projektne ideje.

 

Na osnovu povratnih informacija sudionika radionice može se zaključiti da je radionica opravdala očekivanja te su sudionici dobili detaljne informacije o razlozima i okolnostima nastanaka Zajedničke poljoprivredne politike, Strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. i kako će izgledati potpora LEADER (CLLD) pristupu u razdoblju 2023. – 2027. Sudionici su stekli nova znanja o tome kako se financira Zajednička poljoprivredna politika i koliki je značaj zelenih politika, digitalne tranzicije u novom programskom razdoblju s posebnim naglaskom na nužnost povezivanja i umrežavanja te projekte koji ranije nisu bili prihvatljivi za financiranje putem LAG-a.
Radionica je dala primjere projekata koji su potrebni na području LAG-a te koji bi se trebali financirati kroz buduće intervencije iz Lokalne razvojne strategije čime je opravdala postavljene ciljeve.

 

 

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X