logo

Održana dvodnevna online radionica za LAG-ove RH

Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju/Nacionalna ruralna mreža), LEADER mreža Hrvatske i Hrvatska mreža za ruralni razvoj u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizirali su 27. i 28. listopada 2020. godine dvodnevnu online radionicu za LAG-ove.

Cjelokupna dvodnevna radionica na kojoj su se prvenstveno raspravljale teme poput: „Stanje provedbe LEADER/CLLD“, „Aktivacija tipa operacije 6.4.1.“ i „Pripreme za naredno obračunsko te prijelazno razdoblje“, uslijed epidemiološke situacije u vezi s COVID-19 pandemijom, organizirana u on-line formatu.

Radionicu je uvodnim obraćanjem otvorila ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja je naglasila važnost rada LAG-ova u ruralnom prostoru Republike Hrvatske u tekućem i budućem programskom razdoblju.

Radionica se održala sa ciljem informiranja LAG-ova o stanju provedbe mjere 19, razmjeni iskustava u provedbi mjere 19, zaprimanja prijedloga od LAG-ova u vezi poboljšanja provedbe i administrativnog rasterećenja korisnika u provedbi mjere 19, pripremama u vezi objave LAG natječaja za projekte razvoja nepoljoprivredne djelatnosti, informiranjem LAG-ova o prijelaznom i novom programskom razdoblju te smjernicama u planiranju lokalnog razvoja sa ciljem intenziviranja konzultacijskog procesa kod izrade modela provedbe LEADER/CLLD u prijelaznom i novom programskom razdoblju. Cjelokupna radionica bila je interaktivnog karaktera, odnosno veliki dio vremena posvećen je pitanjima/komentarima LAG-ova i raspravi.

Osobita pozornost usmjerena je tzv. prijelaznom periodu između dva obračunska razdoblja (2021.-2020.) u kojem bi akreditirani LAG-ovi RH trebali ostvariti pravo na plasman dijela sredstava iz mjere 19 (budućeg razdoblja, 2021.-2027.), po aktualnim lokalnim razvojnim strategijama u periodu 2021.-2022., čime bi se do nove akreditacije (2022.) premostio vremenski i financijski jaz. Nadležno Ministarstvo poljoprivrede, te Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, iskazali su spremnost na oslobađanje dijela financijske omotnice budućeg razdoblja rezervirane za mjeru 19. (LEADER-CLLD) u prelaznom periodu, što će omogućiti kontinuitet u financiranju lokalnih projekata s LAG područja sukladno postojećem Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 te opstojnost ureda LAG-ova RH do otvaranja natječaja za podmjere 19.2, 19.3. i 19.4. u novoj obračunskoj perspektivi. Do kraja ove godine planira se definirati modalitet rasporeda i dodjele sredstava LAG-ovima za prijelazno razdoblje o čemu će LAG-ovi već u prvom kvartalu 2021. izvijestiti zainteresiranu javnost i potencijalne prijavitelje i korisnike.

U ime LAG-a Zagora, dvodnevnu radionicu je u cijelosti pratio predsjednik LAG-a Zagora, gosp. Stipe Rogošić.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X